Početak Male škole astronomije

Obavijest za sve one koji su se prijavili za Malu školu astronomije:

Prvi sastanak će biti u utorak 2. travnja 2002. u Domu tehnike u 18.00 sati.