Kako je bilo na Godišnjoj skupštini 11. lipnja 2010.

Skupština je počela sa zasjedanjem u 20 sati i 5 minuta. Prisutnih je bilo 8 redovnih članova, 9 mladih članova i dvije gošće – majke naših mladih članova. Nitko od pozvanih gostiju iz Gradske zajednice tehničke kulture, Grada i Županije nije se odazvao.

Predsjednik AD Koprivnica Ivan Gašparić otvorio je sjednicu predloživši voditeljstvo (Ivan Gašparić, Željko Čiček – zapisničar, Krešo Grgac – član) i Dnevni red što je jednoglasno prihvaćeno.

Zatim je predsjednik podnio izvještaj o radu i financijski izvještaj u 2009. godini i prvom dijelu ove godine, te plan rada za ovu godinu. Prisutni članovi s pravom glasa isto su jednoglasno prihvatili izvješća.

Predzadnja točka dnevnog reda bilo je učlanjenje u Hrvatski astronomski savez kao krovnu udrugu astronomskih udruga u našoj zemlji, o čemu je Skupština donijela pozitivnu odluku, a imenovani su i naši predstavnici: Ivan Gašparić, Željko Čiček i Krešo Grgac.

Završili smo oko 21:15 s točkom “Razno” u sklopu koje smo neformalno razgovarali te imali skroman domjenak uz klipiće i sokove.

U prilogu je nekoliko fotografija sa ovog zasjedanja naše Skupštine.