Poziv na redovnu godišnju skupštinu AD Koprivnica

Redovna godišnja skupština Astronomskog društva Koprivnica održat će se u petak11. rujna od 19 sati u Domu Zajednice tehničke kulture, Trg mladosti 1a. Podsjećamo članove koji još nisu platili članarinu (50 kuna) da to učine uoči početka skupštine. Pravo glasa na skupštini imaju samo oni koji su platili članarinu i stariji su od 14 godina.

Okvirni dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma
  2. Kratki izvještaji o radu i financijskom poslovanju u 2014. i proteklom dijelu 2015.
  3. Planovi rada i financiranja u 2015. s projekcijom na 2016.
  4. Prihvaćanje izvještaja i planova
  5. Prijedlog novog Statuta AD Koprivnica usklađenog sa zakonskim odredbama i njegovo prihvaćanje
  6. Promjena adrese AD Koprivnica (zbog greške u starom statutu)
  7. Imenovanje blagajnika AD Koprivnica
  8. Razmatranje eventualnih prijedloga za druge promjene u Izvršnom odboru
  9. Druge odluke (visina članarine za 2016. i dr.)
  10. Ostalo – pitanja i prijedlozi