Najave aktivnosti u predstojećem razdoblju

Astronomsko društvo Koprivnica za naredno razdoblje, točnije do lipnja 2017., planira nekoliko aktivnosti:

1. Gostovanje dr. sc. Branka Hanžeka u Koprivnici u suradnji s Ogrankom Matice hrvatske. Dr. Hanžek Gimnaziji bi predao donaciju dokumentacije, a nakon toga bi održao predavanje za članove ADKC i zainteresirane građane. Kada: početkom travnja.

2. Na poziv Muzeja grada Koprivnice sudjelovat ćemo u njihovom projektu Drava Art Biennale na način da sami ili u suradnji s još nekim udrugama održimo javno promatranje neba teleskopom na lokaciji moguće buduće šetnice uz gradski potok. To bi trebalo biti održano krajem travnja ili u svibnju.

3. Javno promatranje noćnog neba u Novigradu Podravskom za njihove školarce i druge zainteresirane mještane (početkom svibnja).

4. U suradnji s CISV Hrvatska i ove ćemo godine sudjelovati u obilježavanju Sata za Zemlju. To će biti u subotu, 25. ožujka od 20:30 do 21:30 na gradskim bedemima (Bašći) kada će se, dopuste li vremenski uvjeti, u nebo puštati i lampioni.

5. Izborna skupština AD Koprivnica u prvoj polovici travnja.