Održali smo redovnu izbornu skupštinu

Godišnja skupština Astronomskog društva Koprivnica koja je ujedno imala i izborni karakter održana je u četvrtak, 20. travnja 2017. godine u Domu Zajednice tehničke kulture grada Koprivnice.

Skupštini se odazvalo šestero od ukupno 10 članova koji su do tada platili članarinu. Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

U radno predsjedništvo Marko Posavec je predložio Vibora Kalmara kao predsjednika te Tihomira Horčičku i Ivana Gašparića kao članove, što je jednoglasno prihvaćeno. Za ovjerovitelje zapisnika odabrali smo Božidara Mladenovića i Marka Posavca.

Ivan Gašparić predložio je da novi predsjednik naše udruge bude dosadašnji predsjednik Marko Posavec, što smo jednoglasno prihvatili.

Nakon toga Predsjednik je predložio Tihomira Horčičku za tajnika udruge i ujedno člana Izvršnog odbora, a za ostale članove Izvršnog odbora Božidara Mladenovića, Vibora Kalmara i Ivana Gašparića. Prisutni članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili ovaj prijedlog.

Uz pristanak predsjednika odlučili smo da on ujedno vrši i dužnost blagajnika jer ionako ima ovlasti raspolaganja financijskim sredstvima na računu i u blagajni naše udruge, a i u kontaktu je s ovlaštenim knjigovođom AD Koprivnica.

Izvještaj o radu u 2016. godini podnio je predsjednik Marko Posavec, a financijski izvještaj dosadašnji blagajnik i član Izvršnog odbora Ivan Gašparić. Prisutni članovi su jednoglasno prihvatili navedena izvješća.

Plan rada za 2017. s projekcijom na ostatak mandata podnio je predsjednik Marko Posavec. Glavnina naših aktivnosti svodit će se i dalje na popularizaciju astronomije kroz javna promatranja, javna znanstveno-popularna predavanja te druge promidžbeno-informativne aktivnosti, potporu našim mladim članovima za njihovo sudjelovanje na učeničkim natjecanjima iz astronomije. Isto tako u našem radu surađivat ćemo s udrugama s područja astronomije, tehnike, kulture i ekologije diljem naše domovine pa i u inozemstvu.

Pod točkom Razno raspravljali smo i o mogućnosti drugih aktivnosti u našoj udruzi u svrhu promidžbe, popularizacije astronomije i istraživanja svemira, te napora u promicanju općekulturnih sadržaja u životu naše zajednice.