AD Koprivnica u programu “Aktivni u zajednici” – inicijalni sastanak

Članovi Astronomskog društva Koprivnica sastali su se u srijedu, 13. ožujka s predstavnicima Zaklade ZAMAH. Riječ je o zakladi koja djeluje na području Grada Zagreba i pet županija u sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj, a cilj joj je promicanje filantropije i razvoj lokalnih zajednica. Predmet sastanka bilo je uključivanje AD Koprivnica u ZAMAH-ov program “Aktivni u zajednici”. Sastanku su prisustvovali predsjednik AD Koprivnica Marko Vargović, tajnik Ivan Gašparić, najstariji član aDKC Božo Mladenović, upravitelj Zaklade ZAMAH Drago Vručinić i stručna suradnica za razvoj filantropije u Zakladi ZAMAH Maja Kristić.

Program “Aktivni u zajednici” provodi se već sedam godina. Podrazumijeva provedbu aktivnosti u lokalnoj zajednici s ciljem jačanja društvenog kapitala: aktiviranje građanstva u zajedničke akcije, lokalno umrežavanje, povezivanje s poslovnim sektorom. Osim toga promiče kulturu davanja u općekorisne svrhe i provedbu društvenih programa u lokalnim zajednicama. Program se provodi u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, kao nositeljem projekta, i još tri zaklade koje pokrivaju Slavoniju, Istru i Dalmaciju.

Kako je pojasnio upravitelj Zaklade Drago Vručinić, Zaklada će biti partner koji će pomoći u podizanju djelovanja AD Koprivnica na višu razinu i jačanju društvenog kapitala, primjenjujući razne alate za postizanje tog cilja. Suradnja je predviđena tijekom cijele 2024. godine, a moguć je nastavak suradnje i dulje.

Predsjednik Vargović i tajnik Gašparić predstavili su Društvo i aktivnosti koje provodimo. Zaključak sastanka bio je da se AD Koprivnica bavi zanimljivih područjem te da bi aktivnosti Društva kroz interaktivnije i modernije oblikovanje mogle doprijeti do puno veće publike i potaknuti mlade na aktivnije uključenje. Spomenuta je mogućnost vizualno-tehničkog uređenja prostora ADKC, interdisciplinarno povezivanje, organizacija izložbi kroz natjecanja i slična događanja, razvoj modela suradnje s poslovnim sektorom, povezivanje s ostalim udrugama Zajednice tehničke kulture, i drugo. Dogovorena je dinamika susreta jednom mjesečno.

Zapisnik sa sastanka dostupan je za preuzimanje ovdje.